top of page

I olika perioder eller situationer i livet kan det vara hjälpsamt att samtala med någon som inte är en vän eller en familjemedlem. Jag erbjuder olika former av samtal och terapi för dig som ungdom eller vuxen. Samtalen kan utgå från en kris, ett problemområde, konflikter eller någon annan situation som trasslat till sig. Ingången kan också vara bredare med målet att förstå sig själv och sina känslor bättre eller för att bearbeta en svår upplevelse.

 

Tillsammans formulerar vi mål för behandlingen samt hur länge vi ska hålla på. Jag arbetar med såväl kortare vägledande samtal som längre terapier. Mitt arbete är integrativt, vilket innebär att frågeställning, mål och dina önskemål är utgångspunkt, inte terapiriktning, och att jag anpassar mina interventioner flexibelt men medvetet efter din problembeskrivning, utan att låsa fast mig i en enskild metod. Jag har utbildning i och arbetar utifrån flera olika terapiinriktningar, såsom KBT, IPT och PDT. För mer information om dessa, läs här. 

Nedan ser du några exempel på vad psykologisk behandling kan hjälpa dig med.

Förstå dig själv bättre

Människan är en komplex varelse och det är inte alltid lätt att veta varför vi reagerar, känner eller agerar som vi gör. Eller ens tänker som vi gör. Ibland kan vi uppleva att känslorna vi känner inte matchar verkligheten eller att vi ständigt hamnar i liknande situationer eller handlingsmönster utan att förstå varför eller veta hur vi ska bryta detta. Att gå till en psykolog kan hjälpa dig att förstå varifrån dessa reaktioner och handlingsmönster kommer och har grundlagts, men också hjälpa dig att sortera och tydliggöra vad idag som triggar dig och hur dina tolkningar får dig att agera i en viss riktning.  

Öka känslan av mening

Istället för att sträva efter ökad lycka, eller till och med minskade symptom ibland, inser fler och fler värdet av att sträva efter ökad upplevelse av meningsfullhet. Lycka är något flyktigt och kortvarigt och kan vara svårt att påverka. Att istället sträva efter en meningsfull vardag däremot, trots  svåra känslor, är lättare att påverka och därför ofta mer hjälpsamt. Kanske kan det verka självklart. Men samtidigt är det just här som vi ofta blir förledda och bortkollrade i vardagen. Vi luras att agera utifrån att bli av med obehag, så som oro/ångest, stress, känslor av mindervärde, skam och skuld, istället för att agera i enlighet med vad vi faktiskt vill ha. För att uppleva meningsfullhet behöver vi fundera över om vi lever i riktning med det som är viktigt och meningsfullt för oss, en värdering. En värdering innebär en riktning som aldrig går att komma fram till, det är en riktning inom ett livsområde som en ständigt kan röra sig mot.  

Få bättre relationer

Goda relationer är en av några parametrar som har visat sig vara väldigt viktigt för vår psykiska hälsa. Ofta är det samtidigt just i relationer som vi upplever problem och lidande. Det kan vara allmän social osäkerhet och känslor av utanförskap och annorlundaskap, men också svårighet i nära relation med exempelvis ständiga konflikter, hämmande rädsla för att bli övergiven, rädsla för att binda sig eller en svårighet att vara sårbar och uttrycka egna behov. Att gå till en psykolog kan vara en väg framåt och ett sätt att arbeta med sådana relationella svårigheter och få till en förändring. 

Öka välbefinnandet

Känslor har vi människor av en anledning. Vi har dem för att de fyller ett syfte och ska fungera som vägledare i livet. Många som söker hjälp hos en psykolog gör det för att känslorna talar om för dem att något är fel. De kanske känner ångest eller nedstämdhet eller konstant stress. Men de vet inte vad som är fel, eller hur de ska ta sig ur de negativa känslorna. Vägen till känslomässigt välbefinnande handlar om att lära sig identifiera sina känslor, förstå vad de kommer ifrån, stå ut med att känna dem samt agera på känslorna på ett hjälpsamt sätt. Genom att lära oss förstå och tolerera känslor kan vi helt enkelt lättare använda dem som den vägledare de är tänkt att vara.

Bearbeta svåra händelser

Ibland handlar samtalen med en psykolog om att få hjälp att gå igenom och bearbeta svåra händelser som det är svårt att komma vidare ifrån. Kanske kan du inte prata om händelsen utan att börja gråta, kanske stänger du ner och undviker att tänka eller prata om det helt eller kanske ligger den svåra händelsen som ett försvårande tolkningsfilter på nya situationer. Genom att få prata igenom den svåra händelsen med en neutral och professionell person kan du få hjälp att förstå vad du varit med om, få hjälp att integrera händelsen i din livsberättelse på ett hälsosamt sätt och lindra de smärtsamma känslorna som den svåra situationen för med sig. 

Skog

Psykologisk behandling

Meet Amelia

Hur går det till?

Ett första möte

När du kontaktar mig för ett första möte bokar vi ett samtal på cirka 1 timme. Jag tar både emot digitalt och fysiskt på min mottagning i Kungssten i utkanten av Göteborg.

Första mötet har flera syften. Dels får du en möjlighet att "känna på mig", och ta ställning till om du önskar fler samtal. Dels syftar det till att kartlägga din situation och det som du önskar hjälp med och dels syftar det till att tillsammans komma fram till hur vi går vidare.

Ibland är frågeställningen mer avgränsad och då kan ett första samtal räcka för tillfället. Jag är inte inlåst i varken antal gånger eller terapiinriktning, utan sätter dig och dina fokus och önskemål i centrum. 

Fortsättning

Om vi tillsammans kommer fram till en fortsättning finns flera möjligheter. Dels kan du själv bestämma om du önskar en digital eller fysisk kontakt. En hybrid är också möjlig. Ibland kan även telefonsamtal in emellan vara en bra lösning för att stämma av eller få uppmuntran i en pågående beteendeförändring. 

Vissa föredrar att boka flera samtal på en gång för att veta vad de har att vänta, medan andra önskar boka tid gång för gång. 

 Vi kommer tillsammans fram till vad som kan vara bra att jobba med och ha som mål. Utifrån det föreslår jag lämpligt upplägg.

Avslut

 Det vanliga är att vi tillsammans kommer fram till när det är läge att avsluta, men naturligtvis är det alltid helt upp till dig om du vill fortsätta eller inte.

 Även om du väljer att i nuläget inte boka fler tider är du alltid välkommen att kontakta mig om behov uppstår igen.

bottom of page