top of page
Fält med sädesslag

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) är en form av terapi som fokuserar på att förstå hur tidigare erfarenheter och omedvetna tankar påverkar ditt nuvarande sätt att tänka, känna och agera. Genom att utforska dessa djupare nivåer av personligheten arbetar man mot att skapa förändring och ökat välbefinnande.

I PDT undersöker man de underliggande mönstren och inre konflikterna som kan ligga till grund för problem och svårigheter. PDT bygger på idén att man, genom att bli medveten om omedvetna processer med rötter i barndomen, kan få en djupare förståelse för sig själv och de mönster som upprepas i våra relationer och livssituation. Terapeuten hjälper dig att bearbeta och integrera tidigare erfarenheter för att skapa positiva förändringar i nuet.

 

En viktig del av PDT är att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan terapeuten och klienten. Det är inom denna relation som terapin tar form och där terapeuten kan stödja och guida oss genom vår inre resa.

PDT är en process som generellt sett tar tid och engagemang, men det kan ge djupgående och varaktiga resultat. Genom att utforska vårt inre landskap kan vi öppna upp för nya perspektiv, stärka vår självinsikt och uppnå ökad livskvalitet.

 

bottom of page