top of page
Why Naturopathy
Skog med solstrålar

Om mig

Jag har arbetat som psykolog i snart 20 år. Under större delen av dessa år har jag haft mitt fokus på barn och deras föräldrar, men har också stor erfarenhet av behandling av vuxna med känslomässiga eller relationella svårigheter.  Jag har också erfarenhet av utvecklingsbedömningar av små barn samt är väl bevandrad i neuropsykiatrisk problematik hos framförallt barn. Jag är specialist i psykologisk behandling och mitt specialistarbete handlade om en utvärdering av en föräldrakurs i lågaffektivt bemötande, för föräldrar till extra känslostarka och bestämda barn. De senaste åren har jag arbetat allt mer med verksamhetsutveckling och med att sprida kunskap, exempelvis genom föreläsningar och seminarier.  

 

Oavsett om jag träffar barn, ungdomar eller vuxna är grunden för mig att den jag möter känner sig trygg, sedd och förstådd. Jag har stor respekt för förtroendet jag får som psykolog och känner stor ödmjukhet för varje människas egen vetskap om sina tankar, känslor och längtan. Jag kan bistå med att reda ut oklarheter och locka fram det som redan finns inne i dig.

 

Jag försöker vara lyhörd och flexibel i mötet och har alltid intentionen att anpassa bemötande, metod och interventioner efter den unika individ som jag har framför mig utan att fastna i förutbestämda metoder eller ramar. Tillsammans arbetar vi för en förbättring utifrån den problemställning som du kommer med.  

Jag erbjuder insatser i form av såväl kortare vägledande samtal, insatser i grupp och längre terapier. Mitt arbete är integrativt, vilket innebär att frågeställning, mål och dina önskemål är utgångspunkt, inte terapiriktning. Min erfarenhet har visat att olika psykoterapeutiska metoder kan kombineras och komplettera varandra. Jag har utbildning i och arbetar utifrån flera olika terapiinriktningar, såsom KBT, IPT och PDT (för mer information om dessa, läs här), men har också mina fötter i anknytningsteori och neuropsykologi.  

Förutom mitt arbete med individuella insatser här på Linda Knuts Psykologi är jag också tillsammans med Märta Bäcklund engagerad i och driver Meet psykologi, som är ett socialt sammanhang för föräldrar och familjer. Meet kom till ur Märtas och min erfarenhet av att många människor har upplevelsen av ensamhet som sin största svårighet och källa till lidande. Meet erbjuder Möten, en naturlig kontext att vända sig till och ett sammanhang att finna förankring och gemenskap i, tillsammans med psykologer och andra föräldrar.

Välkommen att kontakta mig! /Linda

 

Skog

Utbildningar

Leg. psykolog

Specialist i psykologisk behandling 

Unified protocol (KBT)

Interpersonell terapi (IPT)

Psykodynamisk terapi (PDT)

Samspelsmetoden Watch, wait and wonder (WWW)

Konsultationsmetodik

Utbildning graviditets- och spädbarnspsykologi

Certifierad gruppledare Trygghetscirkeln (anknytningsbaserad)

Specialistarbete:

Jag utvecklade en föräldrakurs i lågaffektivt bemötande samt utvärderade effekterna av den. För att ta del av artikeln om detta i Psykologtidningen, klicka här.

Skog
Pris

Kontakta mig

Är du intresserad av mina tjänster, har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med mig, tveka inte att höra av dig! Skicka ett mail så återkommer jag till dig inom kort. Du kan också kontakta mig via sms eller ringa.

För anmälan
 föräldrakurs, fyll i kontaktuppgifter samt vilken kurs du önskar delta i. Jag återkommer därefter till dig med mer information.

Välkommen!

 

Telefon

0735-448636

Email

Plats

Göteborg

 

Tid och kostnad för individuella insatser
 

Ett nybesök är vanligtvis 60 minuter och ett återbesök 45 minuter.  Kostnaden för ett nybesök på mottagningen är normalt sett 1.400 kronor, för videobesök 1.300 kronor. Kostnaden för återbesök på mottagningen är normalt sett 1.300, för videobesök 1.200. Om en bokar flera tider på en gång ges en rabatt på 100 kronor per tillfälle.

Vid överenskommelse kan kortare samtal bokas för exempelvis rådgivning på telefon eller digitalt besök. Pris för 30 minuter är då 700 kr
onor. 

Avbokningspolicy
Avbokning skall ske minst 24 timmar innan inbokad tid.

Kontakta mig så pratar vi mer om hur jag kan hjälpa dig!  

Kontakt
bottom of page