top of page

Interpersonell terapi (IPT) är en terapiform som fokuserar på att förbättra våra relationer och kommunikation med andra människor. Ibland kan vi hamna i svårigheter eller känna oss obekväma i våra nära relationer. IPT kan hjälpa oss att förstå och hantera dessa utmaningar.

IPT bygger på idén att våra relationer spelar en avgörande roll för vårt välbefinnande. Terapeuten och klienten arbetar tillsammans för att identifiera de specifika problemområdena i klientens interpersonella liv och utforskar hur de påverkar känslor och humör. Genom att öka medvetenheten om våra mönster i relationer och hur vi kommunicerar kan vi lära oss att förbättra vår förmåga att uttrycka våra behov och få mer välfungerande och givande relationer. Och ett större välbefinnande generellt. 

 

IPT ger verktyg och strategier för att stärka relationer, lösa konflikter och hantera övergångar i livet, som exempelvis förlust av en närstående, förändringar i arbetslivet eller separation.

Terapin är strukturerad och inriktad på att ge klienten praktiska verktyg och färdigheter som kan användas direkt i vardagen.

Vetefält

IPT

Meet Amelia
bottom of page