top of page
En väg med höstträd vid sidan

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra sitt välbefinnande och funktionsnivå. Det finns flera olika riktningar eller tillämpningar inom KBT. Jag arbetar primärt utifrån Unified protocol (UP) och Acceptance commitment therapy (ACT). 

 

UP är en vidareutveckling av klassisk KBT, med influenser från andra teoretiska riktningar så som mindfulness. I UP ligger ett stort fokus på känslor och att hjälpa individer att förstå och reglera sina känslor på ett adaptivt sätt. I UP utgår man från idén att det finns gemensamma underliggande mekanismer över olika emotionella störningar, till exempel ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom, Gemensamma mekanismer som man utgår från i UP inkluderar exempelvis svårigheter med att reglera känslor, undvikande av obehagliga upplevelser och negativa tolkningar av händelser. Genom att adressera dessa gemensamma mekanismer kan terapin vara relevant och effektiv för en bredare grupp av psykiska problem istället för att fokusera på specifika diagnoser. 

 

I Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ligger fokus på att hjälpa individer att utveckla psykologisk flexibilitet med målet att leva ett meningsfullt liv, dvs. agera i enlighet med sina värden, att "gå i sin värderade riktning", trots svåra känslor som ibland vill leda oss i en annan riktning. ACT kombinerar strategier för att acceptera svåra tankar och känslor med strategier för att agera i en meningsfull riktning.   

Meet Amelia
bottom of page