top of page

Linda Knuts Psykologi

Psykologisk behandling och föräldrakurser IRL och online

Välkommen till Linda Knuts Psykologi

Jag är leg. psykolog och specialist i psykologisk behandling. Jag har lång erfarenhet av och erbjuder insatser primärt till barn, föräldrar, familjer och gravida. Jag erbjuder insatser individuellt men också i form av föräldrakurser samt gruppinsatser. Jag erbjuder även vägledande samtal och psykoterapi till vuxna. Jag är verksam i Göteborg och har möjlighet att ta emot såväl digitalt som fysiskt på min mottagning. Förutom mitt arbete här på Linda Knuts Psykologi är jag också engagerad i och driver Meet psykologi, som är ett socialt sammanhang för föräldrar och familjer.

Landningssida1.jpg
Skog

"Tack för att du såg mig som någon som behövde hjälp och inte bara en gnällig morsa. Tack för att du tog dig tid att träffa mitt barn. Tack för att du rekommenderade oss att göra en undersökning och sedan skickade remiss för fördjupad utredning. Vårt barn fick en autismdiagnos och jag började förstå att jag inte var världens sämsta mamma, utan bara en mamma med fel sorts nycklar. Varje NPF-förälder behöver någon som stannar upp och ser dem, det gjorde du. Nu har vårt barn börjat högstadiet och har fått jättefint stöd under hela skolgången. Tack för att du plockade upp oss, det var helt avgörande för vår familj."

Tidigare patient/förälder

Tjänster

Har du svårt att förstå ditt barn eller behöver vägledning kring hur bemöta ditt barn? Har du svårt att hitta dig själv som förälder? Känner du dig otrygg eller osäker i ditt föräldraskap? Många föräldrar upplever det som väldigt värdefullt och stärkande att prata om föräldraskapets olika delar med andra föräldrar. Det får oss att känna gemenskap, igenkänning och ger oss möjlighet att utbyta mer praktiska tips med varandra. Jag erbjuder föräldragrupper där jag delar med mig av kunskap samt leder reflektion och samtal mellan er föräldrar. Grupper finns såväl fysiskt som digitalt. 

Föräldrakurs och föräldragrupp

Webbkurser för föräldrar

Under våren 2024 kommer det att släppas ett onlineprogram som riktar sig till föräldrar med barn som upplevs som extra krävande, extra känslostarka, extra bestämda.  Jag har många många års erfarenhet av att arbeta med dessa föräldrar och har sett hur kunskap, insikt och perspektivskifte kan göra stora förändringar i en familj. Kursen innehåller de absolut viktigaste nycklarna för att hjälpa ditt känslostarka barn till välmående och utveckling och er familj till större lugn och balans. 

Föräldrastödjande samtal

Är du gravid och har svårt att känna glädje? Har du svårt att hantera dina egna känslor i förhållande till ditt barn? Är du orolig för ditt barns välmående, fungerande eller utveckling? Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och du som förälder är varmt välkommen till mig för råd och stöd. Jag erbjuder föräldrastöd både till dig som är nybliven förälder och dig som har större barn. Det kan handla om att få råd och stöd i hur du ska hantera speciella situationer med ditt barn eller hantera dina egna känslor i svåra lägen. Det kan också handla om att få perspektiv på den utvecklingsfas ditt barn befinner sig i. Tillsammans tar vi oss an de situationer som är kämpiga i just er familj.

 

Att gå i samspelsbehandling innebär att du kommer tillsammans med ditt barn. En samspelsbehandling kan hjälpa dig som upplever att det är svårt i relationen mellan dig och ditt barn. Kanske har du svårt att förstå ditt barn eller kanske har du svårt att stå ut med de känslor som väcks i mötet med ditt barn. 

Kvalitetstid

Samspelsbehandling

 

Stöd vid NPF 

Jag erbjuder stöd till familjer där någon eller några har svårigheter inom det neuropsykiatriska området, med eller utan satt diagnos. Det kan t.ex. innebära svårigheter att hantera starka känslor, utbrott, impulsivt beteende, problem i relation till kompisar och svårighet  att anpassa sig och stå ut med när det inte blir som tänkt. Jag låser inte in mig i snäva ramar där jag enbart jobbar med en enskild frågeställning, utan för mig är det viktigt att ni kan komma till mig med hela er. Om det finns delar som jag inte har kompetens för kommer jag givetvis berätta det för er och informera om var ni kan vända er för adekvat hjälp. 

Psykologisk behandling vuxen

 I olika perioder eller situationer i livet kan det vara hjälpsamt att samtala med någon som inte är en vän eller en familjemedlem. Jag erbjuder olika former av samtal och terapi för dig som vuxen. Samtalen kan utgå från en kris, ett problemområde, konflikter eller någon annan situation som trasslat till sig. Ingången kan också vara bredare med målet att förstå sig själv och sina känslor bättre eller för att bearbeta en svår upplevelse.

Skog med sol mellan träden
bottom of page